Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności zobacz archiwum

Rewitalizacja łowiska nr 310 "Rów Kalny"

Z dniem 12 czerwca 2020 r. rozpoczęto prace ziemne na łowisku nr 310 "Rów Kalny". Ciężki sprzęt usunął trzcinę i usunął wierzchnią warstwę ziemi. Na dzień 24 środa zorganizowano odłów rybostanu pozostającego na zalanej części zbiornika. Firma dokonała wypompowania wody a nasi członkowie podbierakami dokonywali odłowów.... więcej

UWAGA! UWAGA!

UWAGA! UWAGA! ZARZĄD KOŁA PZW NR 36 SOSNOWIEC – MILOWICE INFORMUJE SWOICH CZŁONKÓW, ŻE WZNAWIA PRZYJMOWANIE OPŁAT CZŁONKOWSKICH NA 2020 R. ORAZ EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ Z DNIEM 21 KWIETNIA 2020 R. W RYBACZÓWCE NA TERENIE RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH IM. DZIEKANA UL. OKÓLNA ŁOWISKO SPECJALNE KALETY. PRZYPOMINA SIĘ O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ZA ZARZĄD Prezes koła Janusz Olszewski... więcej

Zawieszenie rozgrywania zawodów

Zarząd Koła PZW nr 36 Sosnowiec - Milowice zawiesza rozgrywanie wszystkich zawodów do odwołania z uwagi na panującą sytuację. Za Zarząd Prezes Koła Janusz Olszewski... więcej

Komunikat nr 18/2020 Okręgu PZW w Katowicach

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z dnia 24 marca 2020 r. poz . 522) zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r. Pełna treść komunikatu w załaczniku! ... więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 14 grudnia 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła za rok 2019. Zebranie odbyło się w Restaurcji "KREDENS" przy ul. Baczyńskiego obok Netto. W zebraniu uczestniczył kol. Zygmunt Witkowski Przewodniczacy Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezes Koła PZW nr 55 Sosnowiec Niwka. W załaczeniu Protokół z WZS.... więcej

Porządki na łowisku specjalnym "Kalety" nr 311

W dniu 23 marca br. porządkowano teren przy pomieszczeniu gospodarczym, wypróbowując zakupiną rozdrabniarkę do gałezi. Grabiono brzegi wokół zbiornika usuwając zciętą trzcinę oraz zbierano pozostawione nieczystości (butelko plastikowe, szklne, worki foliowe itp.). Prace wykonywano od godz. 14:00 do godz. 17:00. w sumie udział brało 8 osób: G. Pietrzyk, K. Gidek, J. Olszewski, M.Jasik, M.Jasik, A. Gradek, J. Jakóbczyk, J. Płachta.... więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 rok.

W dniu 16.12.2017 r. w lokalu koła /Hala Sportowa/ Prezes Koła PZW Nr 36 Sosnowiec – Milowice Kol. Janusz Olszewski otworzył Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła w drugim terminie tj. o godzinie 915 dla swej ważności przy podejmowaniu uchwał i wniosków poprzedzonym wywieszeniem na 21 dni przed zebraniem na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu informacji na stronie internetowej koła. Powitał członków koła oraz przybyłego gościa w osobie kol. Ryszarda Pawłowskiego – członka Zarządu Okręgu PZW PZW w Katowicach, Prezesa Koła PZW nr 26 ...... więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice za rok 2015.

W dniu 12.12.2015 r. w lokalu koła /Hala Sportowa/ Prezes Koła PZW Nr 36 Sosnowiec – Milowice Kol. Janusz Olszewski otworzył Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła w drugim terminie tj. o godzinie 915 dla swej ważności przy podejmowaniu uchwał i wniosków poprzedzonym wywieszeniem na 21 dni przed zebraniem ogłoszeń i umieszczeniu informacji na stronie internetowej koła. Powitał członków koła oraz przybyłego gościa w osobie Kol. Mirosława Iwańskiego – Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, wice Prezesa ds. Sportu i Młodzieży przy ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •